Search
  • Zafanja Hartog | Consulent seksuele gezondheid NVVS
  • Hartstogt bv | Begeleiding en voorlichting in intimiteit en seksualiteit
Search Menu

Vergoedingen

Helaas vergoedt de zorgverzekeraar de consulten van een consulent seksuele gezondheid NVVS nog niet. Er zijn verschillende mogelijkheden waardoor je misschien toch geld terug kunt krijgen of minder betaalt.

Wet langdurige zorg (Wlz)

PGB: Koop je individuele begeleiding in via het persoonsgebonden budget? Dan kan mijn begeleiding vergoed worden uit het PGB. We spreken dan af welke begeleiding ik geef. Ook maken we aparte afspraken over het uurtarief en reiskosten. Dit leggen we vast in een zorgovereenkomst.

AGB-code PGBaanbieder: 41786848

Zorg in natura: Wanneer een cliënt aangemeld wordt door een zorgorganisatie of bij een zorgorganisatie woont, dan wordt zorg meestal gefinancieerd uit zorg in natura. Ik stuur de facturen naar de zorginstelling. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop een zorginstelling mij kan financieren, zoals onderaannemerschap.

Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)

Het is voor mij onmogelijk om met alle gemeentes wmo-contracten af te sluiten. Als iemand al ondersteuning vanuit een wmo-organisatie  krijgt in een gemeente dan is het mogelijk om in onderaannemerschap bij deze organisatie te gaan. Ik leg dan verantwoordelijkheid af bij deze organisatie. Ik stuur aan hen de facturen. Zij declareren deze vervolgens bij de gemeente. Informeer bij de ondersteunende organisatie of gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Zelf betalen

Ben je lid van Impuls & Woortblind, de vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie, dan krijg je bij mij een ledenvoordeel van 10% korting op de gesprekken. Voor meer informatie kijk je hier. Je bent al lid vanaf €38,50 per jaar. Lidmaatschap van een patiëntenvereniging wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Omgerekend heb je in 5 gesprekken je lidmaatschap eruit. Het is ook mogelijk om jaarlijks of eenmalig donateur te worden. Om het eerlijk te houden, zou ik je willen vragen om dan minimaal €38,50 te doneren.

Soms zit er niets anders op en moet je zelf de gesprekken betalen. Mocht je minder draagkracht hebben, omdat je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering krijgt, dan vind ik het toch belangrijk dat je de juiste zorg ontvangt. We kunnen dan overleggen wat voor jou haalbaar is.