Search
  • Zafanja Hartog | Consulent seksuele gezondheid NVVS
  • Hartstogt bv | Begeleiding en voorlichting in intimiteit en seksualiteit
Search Menu

(L)VB en / of autisme

Betrouwbare informatie over seksualiteit en intimiteit of seksuele diversiteit is moeilijk te vinden en soms moeilijk te bevatten voor mensen met een verstandelijke beperking of autisme. Ze komen regelmatig mensen tegen die het lastig vinden hen die informatie te geven. Soms maakt iemand nare dingen mee of laat seksueel gedrag zien dat niet past bij de situatie. Dan kan het fijn zijn wanneer iemand meekijkt naar waar de ondersteuningsbehoefte ligt. En hoe en op welk niveau aangesloten kan worden op deze behoefte door de begeleiding of familie.

Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn: Gebrek aan kennis en vaardigheden met betrekking tot seksualiteit, weerbaarheid, seksueel plezier, seks binnen een relatie, LHBTI, dating, seksuele dienstverlening, grensoverschrijdend of niet passend gedrag (enzovoorts).

Er bestaan verschillende mogelijkheden waarop ik begeleiding of voorlichting kan bieden.

  • Een adviestraject, dat bestaat uit gesprekken met de cliënt, begeleiding, gedragsdeskundige en waar mogelijk familie of school/ werkplek. Ik kijk naar de verschillende ontwikkelingsgebieden (cognitief, emotioneel & sociaal) en de seksuele ontwikkeling. Zo probeer ik een beeld te schetsen welk gedrag voorkomt uit de diverse ontwikkelingsniveau’s. Hierop volgen een adviesrapport en -gesprek gericht op de hulpvraag, ondersteuningsbehoefte en op welke manier men het beste aan kan sluiten op de ontwikkelingsniveau’s. En welke materialen hier het beste bij passen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we afspraken maken over een vervolg. De mogelijkheid bestaat dat ik andere hulpverleners betrek of doorverwijs als de hulpvraag te complex is.
  • Wanneer meer of intensievere begeleiding en voorlichting nodig is, kan ik dit bieden. Ik maak gebruik van verschillende methoden, voorlichtingspakketten en visuele technieken, die aansluiten bij het niveau en behoefte van de cliënt. Ik werk nauw samen met het systeem.
  • Teamvoorlichting en ondersteuning van de hulpverleners en/ of familie.
  • Eenmalig consult op locatie.
  • Telefonische consultatie.
  • Beeldbellen.

Heb je een vraag of wil je weten wat ik kan betekenen, neem dan contact op.